Dzieci

Zasady szczęśliwej rodziny (szczęśliwego dzieciństwa):
1. Naucz dzieci kochać Boga całą duszą, sercem i umysłem.
2. Naucz je mieć usłużne serce, ukazuj siebie jako przykład.
3. Ucz je codziennie na pamięć cytatu z Biblii i rozmawiaj na ten temat.
4. Módl się z dziećmi.
5. Proś Boga o pomoc w walce ze złością, która może zniszczyć relacje z dziećmi.
6. Chwal dzieci dziesięć razy częściej niż krytykuj.
/wg ks. Piotra Pawlukiewicza/

Patrząc z innej strony można powiedzieć tak:
by nigdy na dziecko nie krzyczeć jak czegoś nie zrozumie, żeby nie wydawać mu sprzecznych sygnałów, by nie wyładowywać na nim złości itp. Albo tak jak wypunktowano poniżej. Pomoże to ustrzec się od wielu błędów wychowawczych.

10 przykazań – Jak wychować rasowych chuliganów
1. Od wczesnych lat należy dziecku dać wszystko, czego tylko zapragnie.
2. Trzeba się śmiać z jego nieprzyzwoitych i grubiańskich słów. Będzie się uważać za mądre i dowcipne.
3. Należy je odgradzać od wszelkich wpływów religijnych. Żadnej wzmianki o Bogu. Nie wolno posyłać na religię, nie nakłaniać do kościoła. Gdy dorośnie samo wybierze sobie religię i światopogląd.
4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy! Biedactwo gotowe nabawić się kompleksu winy. A co będzie, gdy później przydarzy mu się nieszczęście – np., gdy je zaaresztują za kradzież samochodu? Ile się nacierpi w przekonaniu, że całe społeczeństwo je prześladuje.
5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko:, gdy porzuca dookoła siebie rzeczy, sami podnieście i połóżcie je na swoim miejscu. W ten sposób nabierze przekonania, że całe odpowiedzialność za to, co robi, nie spoczywa na nim, lecz na otoczeniu.
6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko oglądać w telewizji, wszystkiego spróbować. Tylko w taki sposób nabierze doświadczenia i pozna, co jest dla niego dobre a co złe.
7. Kłóćcie się zawsze w jego obecności. Gdy wasze małżeństwo się rozleci, dziecko nie będzie zaszokowane.
8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi ich zarabiać. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało się tak męczyć, jak wy kiedyś.
9. Zaspakajajcie wszystkie jego życzenia. Niech odżywia się jak najlepiej, używa trunków i narkotyków, ma wszystkie wygody. Gdyby odczuwało jakiś brak, nie będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym, obdarzonym kompleksami.
10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojętne, z kim popadnie w konflikt – policją, nauczycielami czy sąsiadami. Nie wolno dopuszczać, by mu ktoś wyrządził krzywdę; tylko ono może bezkarnie krzywdzić innych (poczynając od babci, kolegów itp.)
Jeżeli mimo takiej wolności i przywilejów, jeśli mimo tylu dowodów naszej miłości dziecko wam się uda i nie wyrośnie z niego chuligan, to nie potrzebujecie winić samych siebie. Zrobiliście sami, co tylko się dało, aby je zepsuć. Po prostu dziecko nie zrozumiało waszego poświęcenia.
(Policja w Houston, Teksas USA)

Odebrać dzieciom niewinność prez_entacja

Duchowe zagrożenia dla dzieci i mlodziezy w mediach

Wszystko o jąkaniu

Kochani Rodzice,
poniżej znajduje się prezentacja, którą trzeba obejrzeć i uwrażliwić się: