W Katolickiej Poradni Rodzinnej można skorzystać z pomocy psychologicznej, jak również umówić się na nauki przedmałżeńskie z księdzem i doradcą.

Spotkania z Kapłanem – 519 117 083

Spotkanie z Doradcą życia rodzinnego – 574 181 300

Parafialna Poradnia Psychologiczna – 510 787 578

Przy okazji Dnia Skupienia proponujemy i zachęcamy, aby Narzeczeni mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz by znaleźć czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

Rekolekcje dla narzeczonych w diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Ta forma bezpośredniego przygotowania narzeczonych do małżeństwa przeznaczona jest dla osób nie mogących uczestniczyć w co miesięcznych spotkaniach przez okres 3 miesięcy: tzn. dla pracujących w nieokreślonym czasie także w święta, mieszkających w dużej odległości od siebie, a chcących przygotować się do podjęcia życiowej decyzji razem.

Małżeństwa mają możliwość spotkania (darmowe) z doradcą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Korzystanie doradztwa u kompetentnych osób w kwestiach związanych z miłością, płodnością, dzietnością, pożyciem intymnym, konfliktami i kryzysami nie jest objawem słabości i bezradności małżonków, ale przejawem dojrzałej troski o małżeństwo i rodzinę.

Pracujemy z udzieloną misją kanoniczną przez Biskupa diec. zamojsko – lubaczowskiej.

 

Zgłoszenie do kancelarii
Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się przynajmniej 3-6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ślubu. Im szybciej tym lepiej. Kapłan w kancelarii skieruje Was do Katolickiej Poradni Rodzinnej, gdzie czeka kapłan z katechizacją przedślubną (trzeba się umówić na pierwsze spotkanie – patrz zakładka kontakt) oraz  Doradca Życia Rodzinnego.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów
  • dowody osobiste,
  • świadectwa katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego,
  • trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania)
  • dane personalne świadków (wierzący i praktykujący).

Katechizacja przedślubna
Co najmniej 3 – 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu narzeczeni rozpoczynają spotkania w Poradni Rodzinnej. W diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w ramach katechizacji przedślubnej głoszone są przez kapłanów parafii lub dekanacie 4 katechezy i odbywa się dzień skupienia.

Zapraszamy także do poradni na dwie konferencje i dwa spotkania indywidualne – odbyte w odstępie co najmniej miesiąca.

Zapowiedzi
Po spisaniu protokołu, przez dwie kolejne niedziele, głoszone są zapowiedzi z ambony lub przez informacje w gablocie parafialnej w parafii obojga narzeczonych. Fakt wygłoszenia zapowiedzi musi być potwierdzony na specjalnym zaświadczeniu, które następnie należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której załatwiane są formalności przedślubne (zaniedbanie dostarczenia potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi spowoduje wstrzymanie uroczystości ślubnych, a w konsekwencji narażenie się na wiele nieprzewidzianych przykrości).

Spowiedź
Przystępując do spowiedzi należy poinformować kapłana, że jest to pierwsza lub druga spowiedź przedślubna. Pierwszą spowiedź przedślubną należy odbyć po spisaniu protokołu, czyli około miesiąc przed ślubem. Powinna zakończyć się potwierdzeniem spowiednika za specjalnym formularzu. Drugą spowiedź najlepiej odbyć dzień przed ślubem.


W tygodniu przed ślubem
Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby dopełnić formalności i omówić przebieg liturgii. Trzeba przynieść ze sobą:

  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie o odbyciu katechizacji przedmałżeńskiej – od Kaplana,
  • potwierdzenie nauk przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnnej – od Doradcy,
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii,
  • zaświadczenie (stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa wg polskiego prawa cywilnego) z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zameldowania (ważne 3 miesiące).

Ślub
W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła około 15 minut przed uroczystością. Świadkowie zgłaszają się do zakrystii z dowodami osobistymi i obrączkami, które przekazują kapłanowi. Przynoszą również zaświadczenia o spowiedzi narzeczonych i odpis aktu małżeństwa cywilnego (jeśli był zawierany w tym dniu w USC). Po zawarciu sakramentu małżeństwa, wobec świadków i duchownego, nowożeńcy potwierdzają wolę wywarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego.

Po ślubie
Aby uzyskać odpisy skróconego aktu małżeństwa, należy po dziesięciu dniach od daty zawarcia związku małżeńskiego zgłosić się do USC odpowiedniego dla danego kościoła, w którym brany był ślub.