Wielu ludzi przygotowując się do małżeństwa zbyt mocno polega na obserwacji aktualnych zachowań narzeczonego/narzeczonej. A jednak dla trwałości i szczęścia małżeństwa mają kluczowe znaczenie postawy i przekonania. Istnieje kilka obszernych psychotestów, pomagających narzeczonym w przygotowaniu. Zamieszczamy skrót obejmujący kilka kluczowych zagadnień.

Każde z Was powinno odpowiedzieć na poniższe pytania samodzielnie, nie konsultując ze sobą odpowiedzi. Ważne jest to, że jeśli nie wypełnicie kwestionariusza stuprocentowo szczerze będzie to strata czasu.

I) Świat wartości:

Zastanów się nad tym, jakie wartości są dla ciebie naprawdę ważne.

1) Co sądzisz o rozwodach? Zaznacz wszystkie twierdzenia, które uważasz za prawdziwe:

a) rozwód jest niedopuszczalny – w żadnej sytuacji,

b) jeśli pojawi się poważny problem w małżeństwie (np. przemoc, alkoholizm lub inny nałóg zagrażający innym członkom rodziny) uważam, że stosowna jest separacja (pod warunkiem podjęcia wszelkich starań, by ocalić małżeństwo),

c)  jeśli pojawi się poważny problem w małżeństwie (np. przemoc, alkoholizm lub inny nałóg zagrażający innym członkom rodziny) należy natychmiast się rozwieść z taką osobą,

d)  wolno rozwieść się w przypadku gdyby jedno z  małżonków związało się na poważnie z kimś innym,

e)  wolno rozwieść się w przypadku gdyby jedno lub oboje małżonków zmieniło się na tyle, że przestanie ich cokolwiek łączyć,

2) Seks z osobą spoza małżeństwa:

a) nie jest jakimś wielkim problemem, można zdobyć ciekawe doświadczenia, które wzbogacą życie seksualne małżeństwa,

b) jest dopuszczalny jeśli żona/ mąż poważnie zaniedbuje emocjonalnie lub seksualnie małżonka (małżonkę),

c) nie jest naprawdę zdradą, jeśli było się przy tym tak oszołomionym (alkoholem, narkotykami), że nic się z tego nie pamięta

d) uważam za niedopuszczalny, ale trudno w tej chwili ocenić co się może w życiu wydarzyć, więc mogą zaistnieć okoliczności w których będzie usprawiedliwiony,

e) jest niedopuszczalny, w żadnych okolicznościach.

II) Światopogląd :

3) Czy jesteś osobą wierzącą? Jeśli tak – jakie to wyznanie? Opisz w kilku słowach swój stopień religijności i udział w praktykach religijnych.

4) Czy uważasz, że wspólny system wartości i wspólne wyznanie jest ważne dla waszego małżeństwa?

5) Czy jako rodzic chcesz angażować się w wychowanie dzieci pod kątem moralności (np. wyjaśnianie 10 przykazań w przypadku religii chrześcijańskiej lub/i wyjaśnianie zasad moralnych)? Jak sobie to wyobrażasz?

III) Rodzina:

6) Czy znasz rodzinę narzeczonego, narzeczonej? Jak dobrze?

7) Jakie cechy swojego ojca chciałabyś znaleźć u swojego męża?/ Jakie cechy swojej matki chciałbyś znaleźć u swojej żony?

8) Co zrobisz, jeśli powstanie konflikt między Twoimi rodzicami a żoną (mężem).

a) Stanę zdecydowanie po stronie żony/męża.

b) Postaram się być mediatorem między obiema stronami.

c) Rozważę, kto ma rację i stanę po jego stronie.

d) Lepiej stanąć po stronie rodziców, bo inaczej nam żyć nie dadzą.

e) Ufam moim rodzicom, że ich ocena jest słuszna, stanę po ich stronie.

IV) Dzieci

9) Ile (orientacyjnie) chcesz mieć dzieci?

a) jedno

b) co najmniej dwa, by dziecko nie było jedynakiem, a potem zobaczymy

c) co najmniej 4

d) więcej niż 4

e) w ogóle nie chcę mieć dzieci

10) Czy rodzice mogą się kłócić (podważać decyzje drugiej osoby) w obecności dzieci? Dlaczego?

11) Opisz jakie metody wychowawcze stosowali Twoi rodzice wobec Ciebie?

a) Co z tego uważasz za przydatne?

b) Co z tego uważasz za szkodliwe?

V) FINANSE

12) Czy wnosisz w małżeństwo jakiekolwiek długi? Jeśli tak to jakiego typu i ile? (komornik, raty, długi osobiste itp.).

13) Czy wnosisz do małżeństwa jakieś oszczędności – jeśli tak to ile?

14) Czy decydujecie się na całkowitą wspólnotę majątkową?

Jeśli nie – jak wyobrażasz sobie zarządzanie finansami u Was w domu? Czy mąż, żona powinni mieć jakieś osobne pieniądze (karty kredytowe) – jeśli tak, to na jakich zasadach i w jakich warunkach moglibyście z własnych pieniędzy zrezygnować?

15) Jeśli chcecie podpisać intercyzę – dlaczego?

VI) ZDROWIE

16) Czy cierpisz na przewlekłą chorobę – jeśli tak, to od kiedy, w jaki sposób? (dotyczy to też chorób typu nerwica, zaburzenia obsesyjne itp.)

17) Skłonność do uzależnień – czy byłoby trudne dla Ciebie obycie się bez – telewizora, internetu, papierosów, alkoholu, pornografii?

18) Jaki jest Twój stosunek do pornografii?

a) właściwie porno mnie nudzi, ale i tak je oglądam

b) lubię porno, uważam, że to wzbogaca życie seksualne

c) sam nie oglądam, ale jak mi ktoś puści to nie mam nic przeciwko

d) nie oglądam, uważam że to niepotrzebne,

e) nie oglądam, uważam to za poniżające zarówno dla aktorów jak i odbiorcy

VII) Podejście do konfliktów:

19) Jak często się kłócicie?

a) codziennie

b) raz na tydzień

c) raz na miesiąc

d) rzadziej

20) W jaki sposób kończą się wasze kłótnie?

a) jedna z osób wychodzi

b) robimy przerwę (jeśli to konieczne) i na spokojnie kończymy rozmowę o trudnej sytuacji/problemie/przedmiocie sporu

c) osoba zdenerwowana (lub obie) rozładowuje napięcie rzucając czymś, uderzając partnera lub też uprawiamy seks

d) inne – jakie

21) Które zdanie najlepiej odzwierciedla Twoją postawę wobec kłótni?

a) lepiej ich unikać, problemy zostawione samym sobie z czasem znajdą  na spokojnie rozwiązanie

b) nawet jeśli czasem się zdenerwujemy, staramy się rozwiązywać konflikty dążąc do takiego rozwiązania, które jest do przyjęcia przez obie strony

c) jak już się kłócimy, robimy to na całego, ale to jest OK, bo wiemy, że się kochamy i miłość pozwala na znalezienie najlepszych rozwiązań

d) trudno mi zachować spokój, dążę przede wszystkim do przedstawienia własnych racji, a druga strona mi na to nie pozwala

VIII) Potencjalne obszary rozwojowe małżeństwa:

22) Czy macie wspólne hobby? Jeśli tak – jakie?

23) Czy macie wspólne poglądy na sposób spędzania wolnego czasu i wakacji?

Jeśli tak to jakie? Wymień zarówno sposoby bierne (np. oglądanie TV, wypoczynek na plaży) jak i czynne (np. jazda na nartach, organizacja koncertów charytatywnych itp.)

Wyniki:

Podstawą dobrego małżeństwa są wspólne poglądy na sprawy kluczowe. A zatem warto by narzeczeni razem te listy przejrzeli. Im więcej wspólnych poglądów tym lepiej. Jeśli w którymś obszarze różnicie się zasadniczo – jest to sprawa do przedyskutowania przed ślubem.

Sygnałami ostrzegawczymi, że wnosicie w małżeństwo bagaż, mogący mu zaszkodzić są następujące odpowiedzi:

1: c,d,e

2: a,b,c,d

8: c (ryzykujesz, że rodzice, którzy znają cię lepiej od żony/męża będą wiedzieli, jak tobą zmanipulować, by przekonać cię, że to oni mają rację), d,e

9: e,

18: a,b,c (każda ekspozycja na porno jest potencjalnie zagrażająca)

19: a,b

20: a,c

21: a,c,d

11: a, 22, 23  – brak odpowiedzi,

10 i 12 – odpowiedź twierdząca,

Źródło:

http//www.bognabialecka.pl