Katolicka Poradnia przy parafii św. Jerzego w Biłgoraju, jak każda poradnia tego rodzaju służy narzeczonym w przygotowaniu do małżeństwa, a także samym małżonkom.

Praca poradni to jednak w głównej mierze posługa na rzecz narzeczonych – czyli realizacja przygotowania bliższego do sakramentu małżeństwa. Młodzi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinni zgłosić się do poradni minimum sześć – trzy miesiące przed datą ślubu. Tu wezmą udział w czterech spotkaniach prowadzonych przez kapłana oraz czterech prowadzonych przez doradcę życia rodzinnego, które pozwolą im poznać katolicką naukę na temat miłości małżeńskiej, a także na temat godziwych moralnie metod rozpoznawania płodności.

Doradca posługujący w poradni jest odpowiednio do tego celu przygotowany. Po ukończeniu Studium Rodziny i otrzymaniu misji kanonicznej do prowadzenia poszczególnych spotkań,  ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, a także pogłębiania relacji z Panem Bogiem. Wszystko po to, by jak najpełniej i jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Służą temu specjalne szkolenia organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Często, ale nie tylko, są to wykłady poświęcone zagadnieniom medycznym związanym z fizjologicznymi podstawami rozpoznawania płodności. Formacja duchowa to z kolei coroczne rekolekcje dla pracowników poradni.

Mimo, że często słychać głosy jakoby odbycie spotkań przed ślubem było dla narzeczonych jakimś trudem czy zupełnie niepotrzebną praktyką wymaganą przez Kościół, w rzeczywistości jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą poznać fizjologiczne podstawy własnej płodności. Tu mogą otrzymać rzetelne informacje poparte najnowszymi badaniami z zakresu fizjologii i endokrynologii w określonym wyżej temacie. Cokolwiek by mówić, nie zmienia to faktu, że ta właśnie wiedza jest małżonkom niezbędna, jeśli w zgodzie z własnym sumieniem, w zgodzie z przykazaniami, chcą realizować plany prokreacyjne w swoim małżeństwie. Doświadczenia pokazuje, że wielu małżonków ucieka się do różnych sztucznych sposobów regulacji poczęć. Jednak prędzej czy później organizm – głównie kobiety – pokaże, że to co sztuczne szkodzi nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale i relacji małżeńskiej. Dlatego warto już przed ślubem poznać takie metody określania płodności, które nie tylko nie są szkodliwe, ale wręcz pomagają budować właściwe relacje w małżeństwie. W dzisiejszym świecie, tak bardzo podważającym sens wierności czy odpowiedzialności, poradnia rodzinna – a raczej świadectwo życia rodzinnego doradcy – ma być dla młodych wskazówką, że w małżeństwie można i warto żyć w zgodzie z przykazaniami Bożymi, że nie trzeba koniecznie uciekać się do „modnych trendów”, bo one niestety nie przyczyniają się do budowania prawdziwej jedności w małżeństwie i rodzinie. Sprawy poruszane na spotkaniach w poradni uczą odpowiedzialności za współmałżonka, ale też za dzieci – i co ważne – jeszcze przed ich poczęciem. Trzeba dobrze opanować przepisy ruchu drogowego, zdać egzamin na prawo jazdy, by bezpiecznie poruszać się pojazdem,  ale w kwestii tak ważnej jak małżeństwo i rodzina boimy się skorzystać z tego, co przez posługę doradców proponuje nam Kościół.

Praca doradcy to także codzienne zaangażowanie na rzecz obrony praw rodziny, a w szczególności obrona każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.   W naszej parafii jest to podjęcie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Każde życie jest święte od samego początku.